Wat we willen bereiken. Hoe wij het zien.


Webberry is opgericht om onze drang om het internet te innoveren vorm te geven. Sinds wij ons begeven op het internet hebben we steeds gedacht: dat kunnen wij beter. Eigenzinnig van aard streven wij naar vernieuwing en denken we het altijd slimmer en mooier te kunnen.

Het uitwisselen van informatie is de essentie van het internet. Iedereen wil hier aan mee doen. Wij willen in die behoefte voorzien door dit voor iedereen mogelijk te maken, gebruikmakend van een mix van technologieën en doordachte vormgeving. Met als speerpunten gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid.